Politika zaštite osobnih podataka

Ivanković nekretnine d.o.o. (agencija za promet nekretninama)

Tenja, Osječka 21

OIB: 24226688400

Voditelj zbirke osobnih podataka prikupljenih u osobnom kontaktu ili preko internet stranice https://www.ivankovic-nekretnine.hr je Ivanković nekretnine d.o.o. Tenja, Osječka 21, OIB: 24226688400, (u nastavku: voditelj zbirke).

Vaše osobne podatke prikupljamo temeljem Vašeg slobodnog ustupanja osobnih podataka, u svrhu ispunjenja obveza iz ugovora o posredovanju. Davanjem svojih osobnih podataka dajete i suglasnost da voditelj zbirke osobnih podataka vaše osobne podatke i informacije čuva, obrađuju i koristi za slijedeće namjene: komuniciranje s vama, statistička obrada, obrada u svrhu kupnje, prodaje, najma, zakupa ili bilo kojeg drugog prometa nekretnina, slanje ponuda u svezi nekretnina za koje ste iskazali interes te telefonskog, pisanog i/ili elektronskog komuniciranja.

U svrhu pružanja usluga, a u skladu s Vašom suglasnošću, Vaše osobne podatke možemo davati i nekom od naših ugovornih izvršitelja obrade osobnih podataka, zbog čega s vama u kontakt može doći i neka od tih osoba, kao i državnim tijelima, temeljem zakonom propisane obveze o dostavi podataka. Osim prethodno navedenih osoba, vaše osobne podatke nećemo davati nijednoj trećoj osobi.

Obrada znači prikupljanje, čuvanje ili spajanje podataka u zbirkama osobnih podataka, mijenjanje, upotrebu ili objavljivanje, uključujući i prijenos, izmjenu, blokiranje i brisanje. Osobni podaci koje nam dajete osobno, putem e-maila i preko ove internet stranice mogu se spajati s vašim osobnim podacima koje smo dobili preko vaših zastupnika ili opunomoćenika. Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti suprotno vašoj danoj suglasnosti i/ili suprotno zakonskim obvezama koje voditelj zbirke ima temeljem propisa koji reguliraju njegovo poslovanje.

U vezi sa zaštitom osobnih podataka jamčimo vam da po pitanju njihove zaštite, osiguranja, vođenja evidencije zbirke osobnih podataka i drugih prava te obveza, pružamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere potrebne za sigurnu obradu i u cijelosti poštujemo važeće zakonodavstvo koje uređuje zaštitu osobnih podataka.

Vaši osobni podaci čuvat će se i koristiti do vašeg eventualnog pisanog opoziva.

Pravo na pristup osobnim podacima te informaciju o načinu obrade i brisanja osobnih podataka kao i o povlačenju privole na obradu osobnih podataka moguće je ostvariti pisanim putem na info@ivankovic-nekretnine.hr u svakom trenutku.

Kontakt osoba: Josip Ivanković, +38598802870, e-mail: info@ivankovic-nekretnine.hr Upoznajemo Vas da u slučaju opravdane sumnje da obrada Vaših osobnih podataka nije izvršena transparentno imate pravo prigovora nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za obradu podataka.

Prikupljeni osobni podaci obrađuju se i čuvaju sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/2018.) te će isti nakon isteka rokova propisanih zakonom, internim aktima Ivanković nekretnine d.o.o. Tenja, Osječka 21, OIB: 24226688400, kao voditelja zbirke, biti izbrisani.